Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Atatürk'ün Türk Tarihi Hakkındaki Düşünceleri


clock12-05-2009, 05:17 PM
Yorum: #1
Bu konu en son: 12-05-2009 tarihinde, saat: 05:20 PM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: samyeli
Türk Hun İmparatorluğu Teoman Ve Mete Hakkında:

Büyük Hun İmparatorluğunun bizce malum olan hakanı Teoman’dır. Teoman, (m.s.) 13.yy. başında yaşamış büyük bir kahramandır. Çinliler bu kahramanın Çin’de İmpa -ratorluk kurmuş büyük Türk hakanlarının neslinden geldiğini iddia ederler. Teoman’ın oğlu Mete de büyük bir hakandır. O,doğuda Kadırgan dağlarından batıda Hazar Denizi-ne kadar,kuzeyde Sibirya’dan güneyde Himalaya eteklerine kadar Büyük Hun İmpa-ratorluğunu genişletti. Çin’i birçok seferde mağlup etmiş ve Çin İmparatorunu sığındığı kalede kuşatmıştır. Bence Mete çok büyük bir kumandandır. Fakat düşünülürse Teoman ondan daha büyüktür çünkü herşeyi hazırlayan odur.

OSMANLI DEVLETİN İN KUDRETİ:

Milletimiz ufak bir aşiretten;anavatanda müstakil bir devlet tesis ettikten başka garb alemine, düşman içine girdi ve orada azim müşkilat içinde bir imparatorluk vucuda getirdi. Ve bunu.bu imparatorluğu altı yüz yıldanberi tam bir heybet ve azametle devam ettirdi. Buna muvaffak olan bir devlet elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir.

Böyle bir vaziyet yalnız kılıç kuvvetiyle meydana gelemezdi. Cihanın malumudur ki Osmanlı Devleti pek geniş olan ülkesinin bir hududundan diğer bir hududuna ordusunu büyük bir süratle ve tamamen mücehhez olarak naklederdi. Ve bu orduyu aylarca hatta yıllarca iyi besler ve idare ederdi. Böyle bir hareket yalnız ordu teşkilatının değil devletin tüm kademelerinin fevkalade mükemmeliyetini ve kendilerinin ne kadar kabiliyetli olduğunu gösterir.

OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞ SEBEPLERİ:

Tarihimizle müsbettir ki, şimdiye kadar nihayetsiz zaferler elde etmişizdir. Tarihimiz bir çok parlak muzafferiyetler kaydeder. Fakat zaferle beraber herşey bırakılmış ve semerelerini toplamağı ecdadımız ihmal etmiştir.

I.Dünya Savaşı Ve Türkiye:

Türkiye, Umumi Harbe girmeye mecburdu, ve mevcut dünya dengesine göre bu giriş şeklide olandan ve görülenden başka türlü olamazdı. Belki harbe giriş zamanı, belki kuvvetlerini kullanış tarzı,hulasa bir sürü teferruat tenkit olunabilir. Fakat esasa diye-cek yoktur.Türkiye harbe girerdi ve böyle girerdi.

MONDROS ANLAŞMASI:

Mondros Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin ve müttefikleriyle beraber sürüklendiği mağlubiyetin yüz kızartıcı bir neticesidir. O antlaşma hükümleridir ki,Türk topraklarını yabancıların işgaline sunulmuştur. O antlaşmada kabul edilen şeylerdir ki, Sevr Antlaş-ması hükümlerinin de kolayca kabul ettirilebilmesi fikri yabancılara gayet makul ve mümkün gösterildi.

Türk Tarihine Verilen Önemin Sebepleri:

Büyük devletler kuran ecdadımız büyük,şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak ,tektik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için vazifedir.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.

Türk Çocukları Ve Milli Tarih:

Türk çocuklarında kabiliyet her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudret-inintarihteki başaıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsız-lık fikrini kazanacaklar,o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler,kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kim-seye boyun eğmeyecekler.

Milli Tarih Ve Milli Şuur:

Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da Slav araştırma cemiyetlerinin kurduğu Dil Kurumlarıdır,bizim içimizdeki insanların mil-li tarihlerini yazıp milli şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlardan Trakya hududuna çekildik.

Türk Tarihinin Yazılması Arzusu:

Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim.Büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk ulusunun gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, herşeyi unutuyor,sizi yoruyorum.

-Beni Affedin!-

Yıldırım Beyazıt Hakkında:

Birgün ressamlar kahramanlık simasını kaybederlerse alsınlar Yıldırım’ı çizsinler.

TİMUR HAKKINDA:

Ben Timur zamanında olsaydım,onun yaptığını yapabilir mi idim? Onu bilemem fa-kat o benim zamanımda olsa idi belki de benden daha iyisini yapabilirdi.

Mevlana Hakkında:

Mevlana büyük adamdı,büyük adamdı!

ENVER PAŞA HAKKINDA:

Enver Paşa herhalde zamanın en kuvvetli adamlarından olması gerekir. Bunun aksini iddia edecek hiçbir vesika elimizde yok. Tersine kuvvetini gösterecek bir vesika vardır ki, o da Enver Paşa’ya mevkide iken kimsenin karşı gelememiş ve ancak o memleketi terk ettikten sonra bir takım insanların on abaş kaldırmış olmasıdır. Böyle bir şahsın kuvvetli olmadığını söylemek lüzumsuz ve mamasız bir iddia sayılmaz mı?

Ben ömrümde ve askerlik hayatımda hibir zaman Enver Paşa ile yakından bir işbirliği yapmadım ki bundan osnra böyle bir iştirak peşinde koşayım.

Alemdar Ve Mustafa Reşit Paşa Hakkında:

Alemdar Mustafa Paşa ile Mustafa Reşit Paşa’yı severim, fakat Alemdar’ın biraz kültürü olsa idi Cumhuriyet rejimini getirirdi. Mustafa Reşit Paşa’nın kültürü ile Alemdar’ın kudreti birleştirilse idi ben tarihe başka bir görev ile gelirdim.

CEMEL PAŞA HAKKINDA

Yazık! Değerli bir adamı kaybettik! Buraya gelebilmiş olsaydı ben onu görevlendirirdim.Anadolunun imarında ondan istifade edebilirdik.Fazla gösteriş ve jest o zavallıyı hiçine kurban etti. ....
clock02-06-2010, 02:00 AM
Yorum: #2
Ne yazık ki bunca önem verilmesi gereken tarih, resmi kurumlarca sahte belgelerle ve kurmaca metinlerle dolduruldu. Hatta Atatürk'ün çocukluğu ve gençliği hakkında bile doğru dürüst bir belge yok.
Atatürk'ün gelip kendi okuduğu tarih kaynaklarını bu millete göstermesini dilerdim. Onun okuduğu şeyler Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getirdi.
Aynı donanımla yükselen bir gençlik -en azından bu kadarı olsa- kim bilir neler yapabilirdi? Yazık ki kaç nesil kaybettik bu şekilde. Bakalım bu kayıp nereye kadar gidecek?
clock10-31-2010, 03:05 PM
Yorum: #3
paylaşım için teşekkürler canım Smile
ellerine sağlık Smile
[-]
Hızlı Cevap
Konu
İfadeler
:) :s :huh:
;) :cool: :D
:P :angel: =[]
=# :{} :(
[Daha fazla göster]
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)