Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Ceragem Co., Ltd. / 세라의 보석 유한 공사


clock08-08-2010, 08:15 PM
Yorum: #1
[Resim: image00001mu.jpg]

Şirket Adı : Ceragem Co., Ltd.
Kuruluş Tarihi : September 1, 1998
Merkez Ofis 177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, 330-831, Korea
Telefon: 82-41-523-2550
Fax: 82-41-522-4521
Yönetim Kurulu Başkanı: Hwan-Seong Lee
İşin İçeriği: Üretim ve Dağıtım
Ana Ürün: Otomatik Termal Masajcı

Hakkımızda

Ceragem herkese daha sağlıklı ve dinamik bir yaşam sunmak için Kore'de bilimi alternatif tıbba uygulamış olan, alanında liderliği elinden bırakmayan, tıbbi araçlar üreticisi firmadır.
Ceragem yeni kurulan yüksek teknoloji sahibi modern fabrikasıyla kişisel masaj aletleri piyasasında dünyada lider konumdadır.Dünyada toplam 3000'den fazla şubesi ile 55'in üzerinde ülkede, her gün yaklaşık 1.000.000 kişiyi ağırlayarak alanında tartışılmaz noktadadır.
Firmamız, ürünü satın almadan önce süresiz deneme olanağı sunma stratejisiyle, ürününü rakipsiz kılmıştır. Ceragem aldığı sayısız ödüller, dünya çapında sertifikalar ve yaptığı rekor seviyedeki ihracatı ile genç ve de iddialı bir firmadır.Ceragem ürünleri 2008 yılında, yeni bir çok ülkeyi de içine alarak yaygınlaşmış bulunmaktadır. Ceragem insanların sağlığını düşünen global bir firma olarak her geçen gün büyümektedir.
Ceragem firması, Dünya da sağlık ortağı olabilecek ürünler sunma iddiasıyla yola çıkmıştır. Ceragem firması ar-ge bölümünün uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni ürünlerde, 2008 yılı son çeyreğinde piyasaya sunulmak üzere hazırlanmaktadır.


Ceragem Türkiye

[Resim: image00001vr.jpg]

Ceragem firması, 2003 yılının Eylül ve Ekim ayında İstanbul'un Avrupa ile Asya yakasında açılan iki yeni şubesiyle Dünyadaki 25. ülke olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştır.
2009 yılına, 30 şube ile devam eden Ceragem Türkiye'nin ana hedefi, 2009 yılı sonunda 45 şubeye ulaşmaktır.
Türkiye'nin bütün şehirlerinde, birçok şubeyi, en kısa zamanda açarak her şehre ve her ilçeye hizmet götürmek ana parolamızdır.


Ceragem Eurasia Merkez
Ceragem Eurasia Masaj Ekipmanları San. Tic. A.Ş.
Telefon : 0 212 212 92 43 (pbx)
Faks : 0 212 212 71 83
e-posta : [email protected]
Adres : Müselles Sok Santa İş Merkezi No:19 Esentepe/İstanbul

English

Company Name: Ceragem Co., Ltd.
Date: September 1, 1998
Head Office: 177-14, Osaekdang-ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, 330-831, Korea
Phone: 82-41-523-2550
Fax: 82-41-522-4521
Chairman: Lee Hwan-Seong
Content of Business: Production and Distribution
Main Products: Automatic Thermal Massager

About Us

Ceragem everyone more healthy and dynamic life, to serve in Korea science of alternative medicine have already implemented, in the field of leadership by the hand did not leave, medical instruments manufacturer is.
Ceragem newly established high-tech has a modern factory with the individual massage equipment market in the world's leading konumdadır.Dünyada total 3,000 With offices in more than 55 countries, nearly one million people every day in the field as host is indisputable point. Our company, before buying the product offers unlimited opportunities to experiment with strategies, have made an unbeatable product.
Ceragem received numerous awards, certificates, and that worldwide exports to a record high in the young and ambitious firmadır.Ceragem products in 2008, to include a very widespread in the country has.
Ceragem people think of health as a global company that is growing every day. Ceragem company, the world can offer products and health partners have set out to claim. Ceragem firm R & D section.


Ceragem Turkey

Ceragem firm, in September and October of 2003 in Europe and Asian side of Istanbul, opened two new branches in the 25th in the world countries in Turkey as to serve started.
2009 year, 30 branches and continues Ceragem Turkey's main objective in 2009 at the end of 45 branches to reach.
Turkey's all in the cities, many branches it, soon to open to each city and each county services To take our master password.


Ceragem Eurasia Center
Ceragem Massage Equipment Industry Trade Inc.
Phone : 0 212 212 92 43 (pbx)
Fax: 0 212 212 71 83
e-mail : [email protected]
Adres: Müselles Sok Santa İş Merkezi No:19 Esentepe/İstanbul

Çeviri: cgdm

Kaynak: Ceragem Co., Ltd. / 세라의 보석 유한 공사 resmi web sitesi
Ceragem Co., Ltd. Türkiye web sitesi


Kore web sitesi

Türkiye web sitesi
clock08-08-2010, 08:36 PM
Yorum: #2
Brochure/Broşür

Smile/Gülümseme

[Resim: image00001f.jpg]

Feed Your Body/Senin vücudunu besle

[Resim: image00001se.jpg]

No Pain/Hiçbir acı değil

[Resim: image00002c.jpg]

Everyday/Günlük

[Resim: image00003d.jpg]

Did you try in/Sizde denediniz mi?

[Resim: image00004v.jpg]
clock08-08-2010, 08:40 PM
Yorum: #3
Did You/Değil mi

[Resim: image00005nf.jpg]

Will Make You Smile

[Resim: image00006m.jpg]

Science Company/Bilim Şirketi

[Resim: image00007.jpg]
clock08-08-2010, 08:44 PM
Yorum: #4
Sertificates/Sertifikalar

[Resim: image00008ua.jpg]

Global Network/Global Network

[Resim: image00009l.jpg]

World Best/Dünyanın En İyisi

[Resim: image00010bs.jpg]
clock08-08-2010, 08:57 PM
Yorum: #5
Sertifikalar/Certificates

[Resim: image00001va.jpg]

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili TSE mühendisleri tarafından yerinde incelenerek, Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten belgedir.

English

Turkish Standards, Conformity, Turkish standard in matters in which, Production Certificate entitled to have companies such products, the TSE by the engineers in examining the Turkish Standards compliance stating and concluded a contract with the TSE trademark right to use the company name held, and on the TSE brand's products to be commercially brand, gender, class, type, and specifies the type of document.

[Resim: image00001vn.jpg]

UL(Underwriter Laboratuarları) Federal "Son Tüketici Ürünlerinin Emniyeti" Hareketi çerçevesinde elektronik ürünlerde emniyet testlerini organize eden ve uygulayan en önemli sivil standardizasyon kuruluşlarından birisidir. Kendi tarafından sınıflandırılmış ürünlerde emniyet standartlarına uygunluğu test eden ve tüketiciyi koruyan bir kuruluştur. Her ne kadar UL kendi kural ve düzenlemelerine bağlı olarak çalışan sivil bir kuruluş olsa da bir çok eyalette UL damgası elektrik ve elektronik ürünlerin emniyetini garanti eden önemli bir sembol olarak bilinmektedir ve ürün seçiminde tüketicilerin aradığı önemli bir sertifikasyon işareti olmaktadır.

English

UL (Underwriter Laboratories) the Federal "End of the Consumer Product Safety" movement organized in the framework of electronic products, safety testing and implementation is one of the most important non-governmental standardization organizations. Classified by their products tested for compliance with safety standards and consumer protection is an organization. Although UL's own rules and regulations related to working as a civil institution, although many states UL stamp of electrical and electronic products ensure safety is an important symbol is known as product choice of consumers are looking for a key certification mark is.

[Resim: image00001ol.jpg]

CE onay damgası; üretilmiş bir ürünün Avrupa Birliği yönetim organları tarafından Avrupa Birliği sınırları içinde uygulanmak üzere belirlediği ürün emniyeti, sağlık, çevre ve tüketiciyi koruma kural ve düzenlemelerine uygunluğunu gösterir. Avrupa Birliği sınırları dahilinde piyasaya sürülecek tüketici emniyetini ilgilendiren bileşenler içeren tüm ürünler bu akreditasyonu almalı ve CE onayı ve damgası taşımalıdır.

English

CE stamp of approval, a product manufactured by the governing body of the European Union within the European Union to apply the safety of the products, healthcare, environmental and consumer protection rules and regulations comply with the shows. The European Union will be released within the consumer product safety concerns are all the ingredients should receive this accreditation and CE mark approval and must move.

[Resim: image00001c.jpg]

Almanya'da düzenlenen(Geprufte Sicherheit ) sertifikası Almanca' da "Emniyet Onaylı" anlamına gelmektedir ve her türlü makinenin ve cihazın Alman kanunları ile belirtilen sınır ve kurallar dahilinde emniyeti sağlayabildiğini kontrol edip onaylayan bir sistemdir. Bu damga birçok katı test sonucu verilmektedir. Alman İş ve Toplum Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

English

Germany, held in (Geprufte Sicherheit) certificate in German in "Safety Approval" means, and all machinery and equipment of German law and the limits and rules within the security provided can check and approve a system. This stamp is offered many times the test results. It is organized by the German Ministry of Labor and Society.

[Resim: image00001nh.jpg]

PSE onay damgası Japonya'da piyasaya sürülecek tüm elektronik ürünlerin sahip olması gereken bir sertifikadır.

English

PSE approval stamp will be released in Japan with all electronic products must have a certificate.

Çeviri: cgdm

Kaynak: Ceragem Co., Ltd. / 세라의 보석 유한 공사 resmi web sitesi
Ceragem Co., Ltd. Türkiye web sitesi
clock08-08-2010, 08:59 PM
Yorum: #6
vuww uzun bir çeviri olmuş emek vermişsin belli ablam eline emeğine sağlııkk Angel
clock08-08-2010, 09:08 PM
Yorum: #7
Sertifikalar/Certificates

[Resim: image00001w.jpg]

DFT onay damgası Avustralya Adil Ticaret Kurumu tarafından veriliyor olup Avustralya'da piyasaya sürülecek tüm elektronik ürünlerin sahip olması gereken bir sertifikadır.

English

DFT stamp of approval is awarded by the Australian Fair Trade Association and will be released in Australia, all electronic products are required to have a certificate.

[Resim: image00001m.jpg]

Suudi Arabistan Standartlar Organizasyonu(SASO) Suudi Arabistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı ile beraber ICCP'nin düzenlenmesi ve uygulanmasından sorumludur. ICCP programı 76 farklı ürün kategorisinde SASO standartlarına uyan ürünleri tespit ve test ederek bu ürünlerin kalitelerinin SASO tarafından onaylanmasını sağlar.

English

Saudi Arabian Standards Organisation (SASO) Saudi Arabian Ministry of Commerce and Industry jointly with the organization and is responsible for implementation ICCP'nin. SASO ICCP program in 76 different product categories and identify products that meet standards by testing the quality of this product ensures the SASO approved.

[Resim: image00001f.jpg]

FDA kurumu Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri'nin bir alt kuruluşu olup son kullanıcıya sunulan ürünlerin üretim etkinliklerini, dağıtım ve satışını toplum sağlığı açısından düzenleyen kuralları oluşturur.

English

FDA authority of the United States Health and Human Services is a subsidiary of the production activities offered to the end user, distribution and sale in terms of public health creates rules regulating.

[Resim: image00001re.jpg]

FCC kendi elektronik frekans testlerini geçebilen ürünlere "emniyet sertifikasyonu" sağlayan bağımsız bir hükümet kuruluşudur.

English

FCC frequency of their electronics products that can pass the test "safety certification," an independent government agency which is providing.

[Resim: image00001d.jpg]

C-TICK damgası son kullanıcıya sunulan ürünün yaydığı elektronik frekansın belli sınırlar içinde olmasını onaylar. Bu sınırlar ACA(Avustralya İletişim Otoriteleri) tarafından belirlenmiştir.

English

C-Tick mark to the end user of the products of electronic frequencies emitted within certain limits will be approved. This limits the ACA (Australian Communications Authority and) are determined by.

Çeviri: cgdm

Kaynak: Ceragem Co., Ltd. / 세라의 보석 유한 공사 resmi web sitesi
Ceragem Co., Ltd. Türkiye web sitesi
clock08-08-2010, 09:12 PM
Yorum: #8
Ödülleri/Awards

2006: Koreli İş Adamları Derneği Ruhsatlar & Vergiler– Global Ürün Ödülü
Hangook Ilbo – Ekonomik gelişmeye liderlik eden firma.

2005: Kore Ticaret Bakanlığı – 50 milyon $’lık İhracat ödülü
Kore Tasarım Promosyon Enstitüsü – En Başarılı Tasarım Ödülü

2004: 2004 Kore Ticaret Bakanlığı – Kore Markası İdareciliği ödülü
Kore Ticaret Bakanlığı – 10 milyon $’lık İhracat ödülü
Hangook Ilbo – En İyi Ürün Tasarımı ödülü
Hangook Ilbo & Kyughyang Shinmun - En Popüler Ürün Seçildi

2003: Segye Ilbo- En İyi Marka Ödülü
Seoul economics- Birinci Sınıf Marka olarak seçildi
Kookmin Ilbo – En İnsancıl Marka olarak seçildi
Kyunghyang Shinmun – Uzun Ömürlü Ürün olarak seçildi
Sports Chosun - Müşteri Memnuniyetinde 1.’lik ödülü
4 Gazete Şirketi- En Popüler Ürün Seçildi

- Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, The Hankyoreh, Money Today

2002: Kore Ticaret Bakanlığı – 10 milyon $’lık İhracat ödülü
Kore Ticaret Bakanlığı – Birinci Sınıf Kalitede Global Ürün olarak seçildi
Sports Chosun – Güç Markası olarak seçildi
Seoul Economics – İhracatta En Güvenilir Firma olarak seçildi
Koreli İş Adamları Derneği Kalite Garantisi – Müşteri Memnuniyeti İdareciliğinde En İyi Firma olarak seçildi
Korean Economics – Müşteri Ödülü
Sports Chosun - Müşteri Memnuniyetinde 1.’lik ödülü
Segye Ilbo – En İyi Marka Ödülü
Sports Chosun - Müşteriler Tarafından Seçilen En Popüler Ürün
Seoul Economics- Pazarlama Ödülü
6 Gazete Şirketi- En Popüler Ürün Seçildi

- Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Segye Ilbo, The Hankyoreh, Seoul Economics, Ilgan Sports

2001: Kore Ticaret Bakanlığı - 5 milyon $’lık İhracat ödülü
Kore Ticaret Bakanlığı – Kore Endüstriyel Hizmet Madalyası
Kore Olimpiyatları Komitesi (KOC) – Seçilmiş Resmi Ürün olarak seçildi.
Koreli İş Adamları Derneği Kalite Garantisi –Mükemmel Şirket Sertifikası’na seçildi.
Ilgan Sports – Pazarlamada Birincilik Yeri
Sports Joseon - Müşteri Memnuniyetinde 1.’lik ödülü
Hankyoreh Shinmun – Müşteriler Tarafından Seçilen En Popüler Ürün
Sports Today – Kore’nin Tanıtıcı Ürünü Olarak Seçildi
Sports Chosun – Pazarlamada Birincilik Yeri
Seoul Economics - Pazarlamada Birincilik Yeri
9 Gazete Şirketi- En Popüler Ürün Seçildi

- Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Kookmin Ilbo, Segye Ilbo, Munhwa Ilbo, Seoul Economics, Sports Seoul, Sports Chosun, Daily Sports

2000: Kore Ticaret Bakanlığı – 1 milyon $’lık İhracat ödülü
Kore Ticaret Bakanlığı – İhracat Vergi Ödülü
Koreli İş Adamları Derneği Kalite Garantisi –Mükemmel Şirket Sertifikası’na seçildi.
Sports Chosun – Müşteri Memnuniyetinde 1.’lik ödülü
6 Gazete Şirketi- En Popüler Ürün Seçildi

- Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Kookmin Ilbo, Segye Ilbo, Munhwa Ilbo, Seoul Economics


English

2006: Korean Businessmen's Association of Licenses & Tax-Global Product Award Hangook Ilbo - Economic development leading firms.

2005: Ministry of Commerce in Korea - 50 million U.S. $ Export Award Korea Institute of Design Promotion - Most Successful Design Award

2004: Ministry of Commerce in Korea 2004 - Korea Brand stewardship of the Ministry of Commerce in Korea Awards - 10 million $ Hangook Ilbo Export award - Best Product Design award Hangook Ilbo & Kyughyang Shinmun - Most Popular Products has been selected

2003-Segye Ilbo Seoul Best Brand Award economics-first class brand has been selected as Kookmin Ilbo - Top Brand was chosen as Humanitarian Kyunghyang Shinmun - Long Life Products was selected as the Sports Chosun - 1 in Customer Satisfaction 'Award for lik 4 Newspaper Company-was selected Most Popular Products - Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, The Hankyoreh Money Today

2002: Ministry of Commerce in Korea - 10 million U.S. $ Export Award Korea Ministry of Commerce - First Class Quality Global Products was selected as the Sports Chosun - Power Brand was chosen as Seoul Economics - Exports in the Most Reliable Company was selected as the Korean Businessmen's Association for Quality Assurance - Customer Satisfaction in administration Best Company was selected as the Korean Economics - Customer Award for Sports Chosun - 1 in Customer Satisfaction 'Award for lik Segye Ilbo - Best Brand Award Sports Chosun - Customers Selected By Most Popular Product Seoul Economics-Marketing Award Newspaper Company 6-Most popular products were selected -- Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Segye Ilbo, The Hankyoreh, Seoul Economics, Ilga's Sports

2001: Ministry of Commerce in Korea - 5 million U.S. $ Export Award Korea Ministry of Commerce - Korea Industrial Service Medal, the Korean Olympic Committee (KOC) - Selected as the Official product was chosen. Korean Businessmen's Association for Quality Assurance Certification-Excellent Company was elected. Ilga's Sports - Markets in the First Place Sports Joseon - 1 in Customer Satisfaction 'Award for lik Hankyoreh Shinmun - Customers selected by Most Popular Products Sports Today - Korea's Handle the product was selected as Sports Chosun - Markets in the First Place Seoul Economics - Markets in the First Place Newspaper Company 9-En Select Product was popular - Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Kookmin Ilbo, Segye Ilbo, Munhwa Ilbo, Seoul Economics, Sports Seoul, Sports Chosun, Daily Sports

2000: Ministry of Commerce in Korea - 1 million U.S. $ Export Award Korea Ministry of Commerce - Export Tax Award Korean Businessmen's Association-Great Quality Assurance Certification Company was elected. Sports Chosun - 1 in Customer Satisfaction 'Award for lik 6 Newspaper Company-Most popular Products were selected - Hankook Ilbo, Kyunghyang Shinmun, Kookmin Ilbo, Segye Ilbo, Munhwa Ilbo, Seoul Economics


Çeviri: cgdm

Kaynak: Ceragem Co., Ltd. / 세라의 보석 유한 공사 resmi web sitesi
Ceragem Co., Ltd. Türkiye web sitesi
clock08-08-2010, 09:25 PM
Yorum: #9
sağol mervecimSmileSmile
clock08-08-2010, 09:31 PM
Yorum: #10
Saol Çiğdem ablaSmile
[-]
Hızlı Cevap
Konu
İfadeler
:) :s :huh:
;) :cool: :D
:P :angel: =[]
=# :{} :(
[Daha fazla göster]
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)