Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
DaeHan Shipbuilding Co.,Ltd


clock08-03-2010, 01:52 AM
Yorum: #1
Bu konu en son: 08-03-2010 tarihinde, saat: 01:56 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: cgdm
[Resim: image00001n.jpg] [Resim: image00002t.jpg]

[Resim: image00003nb.jpg]

Ağustos 2004’te yeni gemi yapımına başlayan DaeHan Gemi İnşaat, 2007’nin ilk yarısında 1. rıhtımı bitirdi, böylelikle geniş gemiler üretebilmesiyle Kore gemi inşaat sanayisinde önemli bir yer elde etti.

Kuruluş: 24 Ağustos 2004
Ceo: Lee Sang-ok
Ana İş: Gemi inşa ve onarımı
Adres: Jeollanam-do Haenam-gun, Hwawonmyun Gurimri 887
Tesis Alanı: 2.231.415 m² / Endüstriyel Merkez - 148.761 m², 2.082.654 m²

English

Daehan Shipbuilding, whic was newly launched in August 2004 and has just completed a year of competitiveness and improvement, has finished Dock 1 in the first half of 2007 so that it can build large-sized ships, giving it an important place in the Korean shipbuilding industry.

Establised: August 24, 2004
Ceo: Lee Sang-ok
Main Business: Gemi inşa ve onarımı
Adress: Jeollanam-do Haenam-gun, Hwawonmyun Gurimri 887
Facilities Size: 2.231.415 m² / Endüstriyel Merkez - 148.761 m², 2.082.654 m²

Çeviri: cgdm

Kaynak: DaeHan Shipbuilding Co.,Ltd resmi web sitesi

web sitesi
clock08-03-2010, 02:14 AM
Yorum: #2
Bu konu en son: 08-03-2010 tarihinde, saat: 02:18 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: cgdm
DaeHan Gemi İnşaat’ın Blok Fabrikası

21. yüzyılın ortasında batı sahil bölgesi ve Mokpo’nun yanında Daebul’daki ulusal endüstriyel merkezden kenarları kesilmiş ekipmanlarla birliktedir.
DaeHan Gemi İnşaat, 2007 Haziran’ında Daebul’daki ilk blok fabrikasını tamamladı ve çelik kesimi çalışmalarına başladı.
Fabrika bir yıl içerisinde 100.000 ton blok üretilme kapasitesine sahiptir ve daha büyük bloklar üretmeyi hedefler. Böylece düşük maliyet ve iyi kalite ürün randımanıyla hedefine katkıda bulunur. Ayrıca 2010 Mayıs’ında ikinci fabrikayı tamamladı. Yıllık 250.000 tondan fazla blok üretimiyle devamlı olarak blok tedariğine katkıda bulunur.


DaeHan Gemi İnşaat’ın Blok Fabrikası

Eylül 2006 --> Daebul Endüstri Merkezi’ni 175,107 m2’ye kadar genişletti.
Ekim 2006 --> 1. blok fabrikası üzerinde çalışmaya başladı. (60 milyar won yatırım)
Haziran 2007 --> 1. blok fabrikası tamamlandı (DaeHan Ağır Sanayi) ve 2. blok fabrikasının alanını 198.348 m2’ye genişletme işlemi başladı.
Mart 2010 --> 2. blok fabrikası tamamlandı.

[Resim: image00001j.jpg]

Haenam Rıhtımı

DaeHan Gemi İnşaat şirketini Ağustos 2004'te kurdu ve ciddiyetle işe başladı. Ana ürünlerimiz ce VLCC'ler Aframax tankerler olan kapasiteli gövde taşıyıcılardaki uzmanlaşmayla rekabet yeteneğimizi geliştirdik.

Haenam'daki 1 numaralı tersane Kasım 2005'te işe başladıktan sonra ilk adım Ağustos 2007'de gemi yapımına atıldı. DaeHan Ağustos 2009'dan itibaren Norveç, Türkiye, Yunanistan gibi ülkelerden siparişler aldı. 170.500 dwt hacminde taşıyıcılı 6 gemi teslim etti ve yılın sonunda 3 gemi daha teslim etti.

Endüstriyel birim (2.080.050 m²) artı, önceden kullanıma hazır olan 1 Nolu tersanenin (140.000 m²) ilave alanının tamamlanmasıyla DaeHan Gemi İnşaat’ı dünyanın en iyi gemi inşaat şirketi olarak gelişti.


[Resim: image00001aj.jpg]
English

DaeHan Shipbuilding Factory's Blocı

21 century in the middle of the western coastal region and Mokpo'nun next Daebul'daki national industrial center edges trimmed with equipment is associated. DaeHan Ship Construction, 2007 June Daebul'daki first block factory was a complete and steel sector began to work on. factory within a year, 100,000 tons of block manufacture has the capacity to produce large blocks and targets. Low cost and good quality products so that efficiency will contribute to the goal. In May 2010 he also completed a second factory. Blocks with more than 250,000 tons annual production will contribute to permanently block procurement.

DaeHan Ship Building Factory Building of

September 2006 --> Daebul Industrial Center has expanded to 175.107 m2.
October 2006 --> 1 began to work on blocks factory. (60 billion won investment)
June 2007 -> 1 block factory completed (DaeHan Heavy Industries) and 2 198 348 m2 block expansion of the area of the factory began.
March 2010 -> 2 block factory is completed.

[Resim: image00001j.jpg]

Haenam Shipyard

Ship construction company founded in August 2004 DaeHan and began work in earnest. Our main products VLCC'ler Aframax tankers with a capacity of steel carrier frame our ability to compete in the Revolution experts have developed.
Haenam started in November 2005 after a number shipyard in August 2007, the first step in the construction of ships have been taken. August 2009 onwards DaeHan Norway, Turkey, received orders from countries such as Greece. 170 500 DWT in the volume of carrier 6 ship was delivered, and year the end of the third ship more delivered.
Industrial units (2.08005 million m²) plus pre-ready to use the No. 1 shipyard (140,000 m²), additional field completion DaeHan Shipbuilding the world's finest ships was developed as the construction company.


[Resim: image00001aj.jpg]

Çeviri: cgdm

Kaynak: DaeHan Shipbuilding Co.,Ltd
clock08-03-2010, 02:25 AM
Yorum: #3
İş Vizyonu

Yaratıcılığın Büyük Değeri

DaeHan Gemi İnşaat yönetiminin hedefi yaratıcılık ve dayanıklılıkta 1 numaralı şirket olmaktır. DaeHan Gemi İnşaat güçlü bir girişimle dünya sahnesine adım attı. Evrensel liderler olan şirketler, galipler olarak hatırlanırlar.
Bu yönetim yenilikleri işçi merkezli görev yönetimi ve yeni düşünce yollarının kurulmasıdır.
DaeHan Gemi İnşaat’ın yaratıcılık değeri böyle düşünceleri gerçekleştirir.


Yaratıcılığın Büyü Çapı

DaeHan Gemi İnşaat’ın arenası sonsuz bir okyanustur. Bu sınırsız alanda hayallerimizin yaratıcılığı sonsuzdur. 140.000 byeong alanda 90.000 byeong tersane ve 50.000 byeong yer altı merkezimizle DaeHan Gemi İnşaat dünyada 1 numara olmayı hedefliyoruz ve yaratıcı beyinlerimizle dünyanın en iyi tersanesi olacağız.

Yaratıcılığın Müthiş Teknolojisi

Dünya lideri DaeHan Gemi İnşaat’ın yüksek seviye teknolojisi, denizcilikle uğraşan milletlerin hayallerini gerçekleştirmek için yaratıcılığın motivasyon gücüne sahiptir.
365 gün, 24 gün DaeHan Gemi İnşaat’ın teknolojik gelişiminin yaratıcılık ateşi asla sönmeyecektir. DaeHan Gemi İnşaat’ın yaratıcı teknolojik gücü yeni fikirlerle işe başlıyor.


English

Business Vision

Great Value of Creativity

The management goal that Daehan Shipbuilding is purshing is to be the #1 ranking company through creativity and strength.
Daehan Shipbuilding is stepping onto the world’s stage with a strong drive. Only companies that become global leaders through creative innovations are remembered as victors.
These management innovations are established through worker-centered duty management and new ways of thinking.
The creative value of Daehan Shipbuilding is realized through these things.


Great Scale of creativity

Daehan Shipbuilding’s arena is the endless ocean. In that unlimited space, the creativity of our dreams is endless.
With our 900.000 pyeong ship yard and 500.000 pyeong tube complex on a 140.000 pyeong site, Daehan Shipbuilding aims to be the world’s #1 and with our creative mindset, we will become the world’s top shipyard.


Great technology of creativity

The high-level technology of world leader Daehan Shipbuilng has the motivating force of creativity to advance the dreams of sea-faring nations.
24 hours a day, 365 days a year, the creative fire of Daehan Shipbuilding’s technological development never goes out. Daehan Shipbuilding’s creative technological strength starts with new ways of thinking.


Çeviri: cgdm

Kaynak: DaeHan Shipbuilding Co.,Ltd resmi web sitesi

[Resim: image00001e.jpg]
clock08-03-2010, 02:38 AM
Yorum: #4
Haenam Rıhtımı

Adres:Jeollanam-do Haenam-gun, Hwawonmyun Gurimri 887
Telefon: 061-531-0114

[Resim: image00001ig.jpg]

Fabrika

Blok Fabrikası 1 (DaeHan Ağır Sanayi)
Adres: Jeonnam Yeongam-gu Samho-eup Nanjron-ri 1712-1
Telefon: 061) 531-7205~6

Blok Fabrikası 2 (Taejon Ağır Sanayi)
Adres: Jeonnam Yeongam-gu Samho-eup Nanjron-ri 1693-2
Telefon: 061) 531-8246~7

[Resim: image00001ct.jpg]

Seoul Şubesi

Adres: Seoul Yongsan-gu Hangang-no 2-ga 2-185 Yongsan IPIA 4. kat
Telefon: 02)3278-5108 ~10

[Resim: image00001l.jpg]

English

Haenam Shipyard

Adress: Jeollanam-do Haenam-gun, Hwawonmyun Gurimri 887
Phone: 061-531-0114

Factory

Block Factory 1 (DaeHan Heavy Industry)

Adress: Jeonnam Yeongam-gu Samho-eup Nanjron-ri 1712-1
Phone: 061) 531-7205~6

Block Factory 2 (Taejon Heavy Industry)

Adress: Jeonnam Yeongam-gu Samho-eup Nanjron-ri 1693-2
Phone: 061) 531-8246~7

Seoul Office

Adress: Seoul Yongsan-gu Hangang-no 2-ga 2-185 Yongsan IPIA 4th floor
Phone: 02)3278-5108 ~10

Çeviri: cgdm

Kaynak: DaeHan Shipbuilding Co.,Ltd resmi web sitesi
clock08-03-2010, 02:42 AM
Yorum: #5
Yük Taşıyıcı

[Resim: image00001xj.jpg]

Tanker

[Resim: image00001x.jpg]

Konteynır Taşıyıcı

[Resim: image00002f.jpg]
clock08-03-2010, 02:46 AM
Yorum: #6
emeğine sağlık canımcımSmile
clock08-03-2010, 02:46 AM
Yorum: #7
G. Korenin gemi ürettiğinden haberim yoktu . En azından bu derece Smile. Bir ülke düşünün 1950de ikiye bölünüyor ve her yer harabe . Atatürk gibi bir liderleri de olmamasına karşın kendi teknolojilerini üretiyorlar...

Tanıtım çok yararlı olmuş . Türkiyedeki iş adamlarına bile kaynaklık edebilir . Teşekkürler Smile
clock08-03-2010, 02:48 AM
Yorum: #8
eyyyyyyy maşallah.oku oku bitmiyor.ne şirketmişSmile)
niye hep gemi şirketleri ekliyorsun çiğdem??
clock08-03-2010, 02:56 AM
Yorum: #9
teşekkür edrim arkadaşlar SmileSmileSmile
fatma balım daha başka şirketlerde var sıraylaSmile
ertuğrul adamlarda azim var kardeşim ya Smile
clock08-03-2010, 12:15 PM
Yorum: #10
bencede katılıyorum Ertuqrul baya güzel özetlemiş yhaa Big Grin baksanaaa şok
[-]
Hızlı Cevap
Konu
İfadeler
:) :s :huh:
;) :cool: :D
:P :angel: =[]
=# :{} :(
[Daha fazla göster]
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)