Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Denizler İmparatoru' (해신) nun Geçtiği Krallık "Silla"


clock11-14-2009, 12:29 AM
Yorum: #1
Bu konu en son: 03-18-2010 tarihinde, saat: 02:50 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Chin Ho
[Resim: koreanroyalpalace.jpg]


Silla Hanedanı (57 MÖ – 935 MS) , Kore'nin üç Krallık dönemindeki Krallıklardan biri olmakla birlikte , Asya tarihinde en uzun süre hüküm sürmeyi başarmış devlettir . Silla Hanedanı Kral Park Hyeokgeose tarafından 6 kabilenin birleştirilmesi ile kurulmuştur . Kraliyet ailesi de adını "Park(박, 朴)" olarak kendisinden almıştır. Başkenti Seorabeol / Gyeongju'dur. İlk olarak yakınındaki Gaya (/Kaya) Krallığını ele geçiren Silla Krallığı , Tang Hanedanı ile müttefikti . Goguryeo ile savaşmaya başlayınca Tang'dan yardım istediler . Ancak Tang'ın da o topraklarda çıkarları olduğu için , Tang Hanedanı Silla'ya da savaş açtı . Silla bu savaşta başarılı oldu ve ateşkes ilan edildi . Silla Hanedanı , 660 Yılında Baekje Krallığını , 668'de Koguryo İmparatorluğunu bozguna uğratıp , ele geçirdi . Ancak Mançurya ve Kore'nin Kuzeyinde bulunan Goguryeolular'ın kuracağı Balhae Krallığına engel olamadılar ve Goguryeo topraklarından vazgeçtiler . Sonuç olarak yıkılan Goguryeo yerine Balhae Kurulmuştur . Daha sonra zayıflayan Silla Hanedanı Goryeo (Goguryeo ile karıştırmayın) Hanedanınca yıkılmıştır .

[Resim: sillakingdomkoreanturk4d.jpg]
Silla kurulduğundaki sınırları

Bunun sonucunda , "Birleşik Silla" diye adlandırdığımız döneme geçilmiştir ve Silla Kore yarımadasına hükmetmeye başlamıştır . Ancak daha sonraki dönemlerde yönetim zayıflayıp , güç asillerin elinde bir oyuncak haline gelmeye başlayınca , Goguryeo'nun varisi olarak kurulan Balhae Krallığı ata topraklarını , Silla'dan geri almaya başlamış ve Silla yaklaşık 1000 yıllık tarihinin ardından tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür .

[Resim: sillakingdomkoreanturkb.jpg]

[Resim: sillakingdomkoreanturk4n.jpg]
Orta dönemin sonlarında Silla

Tarih :

*Tarihçiler Silla tarihini 3 periyoda bölmüşlerdir .
(Kuruluş dönemi. 57 m.ö.–654 m.s.), (Orta dönem 654–780), ve (Birleşik Silla780–935).

[Resim: sillakingdomkoreanturkk.jpg]

Silla Krallığı , Park (박),Seok (석), ve Kim (김) olmak üzere üç farklı klan (kabile) tarafından yönetilmiştir . Tarihçiler bu üç klanın da başa geçebilmesi için kan dökülmüş olması gerektiğini söylemektedirler . Ki zaten kan dökülmeden üç farklı klanın ülkeyi yönetmesi söz konusu olamaz . Park (박) klanı , 3 kuşaktır Silla'yı yönetmekteydi . Ta ki Seok (석) klanı tarafınan bir darbeye uğrayana kadar . Ancak , bu iki klan mücadele ederken Kim (김) klanı kargaşaya son vermiş ve iki klan üzerinde otorite kurarak başa geçmiştir .

Kuruluş:

Proto-3 Krallıklar dönemi esnasında (İlk 3 krallık dönemi) , Kore Yarımadasında şehir devletlerden oluşan üç krallık (Sam-han) hüküm sürüyordu . Silla , Saro-Guk olarak ortaya çıktı . En başlarda 12 üyesi bulunan bir konfederasyondu . 6 köy ve 6 klandan oluşuyordu .

Kore kayıtlarına göre , Silla ; M.Ö 57'de Kral Hyeokgeose tarafından günümüzdeki Gyeongju'da kuruldu . Anlatılana göre Hyeokgeose , beyaz bir atın yumurtasından doğmuştur . 13'üne vardığında 6 klan onun kontrolündeydi . Ayrıca Saro'yu kurmuştu . Park Klanı'nın da reisiydi . Park soyismi bugün Kore'de en çok kullanılan soyisimdir . Bu sırada oluşan Saro birliğine Krallık demek çok erken sayılabilir .

[Resim: sillakingdomkoreanturk1y.jpg]
Silla Kral ve Kraliçesini temsil eden bir resim

İlk Zamanlar:

İlk başlarda güç Park, Seok, ve Kim klanları arasında dönüp duruyordu . 2. yy'dan sonra Silla , Kore Yarımadasının Güneyinde bir Hanedan haline geldi . Ayrıca Jinhan konfederasyonu ile ilişkilerini güçlendirdi . 3. yy'da ise Silla , güçlü bir Şehir devletten başka bir şey değildi . Batıda ise 250 Yılı civarında Baekje merkezileşmiş bir güç olup Mahan konfederasyonunun yerini almıştı . Kuzeybatıda ise Byeonhan konfederasyonu "Gaya" Krallığı olarak ortaya çıkmış , Kuzeyde de Koguryo , Çin ordusunu yenerek merkezi bir imparatorluk haline gelmişti .

[Resim: sillakralligi.jpg]
Kutsal Emanetler Kutusu (Kraliyet Malı)

Kültür :

Silla , Çin'e uzak olduğu için , Çin kültüründen çok fazla etkilenmemiş , kendine özgü geleneklerini korumuştur . Özellikle , kendinden sonra gelecek hanedanlarda Konfüçyusçuluğun benimsenmesi yüzünden meydana geleceklerin aksine , Silla'da kadınlara büyük saygı beslenir , fikirleri küçümsenmezdi . Ayrıca kadınlar önemli devlet görevlerine gelebilirlerdi ...

Merkezi Bir Krallık Oluşu (Erken Dönem) :

Kim klanı soyundan gelen Kral Naemul (356–402) babadan oğula geçen bir krallık sistemi başlattı . Gücün elden ele değiştiği bir düzenden çıkıldı ve Kralın ünvanı Maripgan oldu . (Korece "Han"ya da "Gan" "Büyük veya Lider" anlamına gelir . Ki bu da Türk Kavimleri ile bağları olduğunu gösterir.)
377 yılında Koguryo ve Çin'e elçiler yollandı ve ilişkiler geliştirilmeye başlandı.Batıda Baekje , Güneyde de Japon baskılarıyla yüzleşen Silla , Koguryo ile müttefik olmuştu . Ne var ki Koguryo 427'de , topraklarını güneye doğru genişletmeye başlamıştı ve başkentini Pyongyang'a taşımıştı. Bu yüzden Kral Nulji , Baekje ile müttefikliğe yanaştı . Kral Beopheung (514–540) zamanında , Silla birleşmiş iken Budizm devletin temel dini oldu ve yerel isim sistemi ortaya çıktı . Daha sonra Silla , Gaya krallığına saldırdı . 532'de Geumwan Gaya'yı , 562'de DaeGaya'yı topraklarına kattı . Böylece Silla'nın sınırları Nakdong nehrine kadar ulaştı . Kral Jinheung (540–576) güçlü bir askeri düzen kurdu ve ordusuna çeki-düzen verdi . Silla , Baekje'ye Koguryo'yu Han Nehri'ne kadar defetmesinde yardım etti . Daha sonra Baekje'nin önemli noktalarına saldırıldı ve böylece 120 yılıık Baekje-Silla dostluğu bozulmuş oldu . Ayrıca Kral Jinheung , Hwarang (alttaki askeriye bölümünde anlatılıyor) birliklerini kurdu . Erken dönem , Kraliçe Jindeok'un ölümüyle sona ermiş oldu .

İleri Dönem (Sonraki Silla) :

7. yüzyılda Silla , Çin Tang Hanedanı ile müttefik oldu . 660 yılında , Kral Muyeol zamanında Silla , Baekje'ye boyun eğdirmişti . Kral Munmu zamanında ise , General Kim Yu Shin , 668 yılında Silla ordusu ile Koguryo'yu kuzeyine kadar fethetmişti . Daha sonra Yarımadayı birleştirme çabasını sonuçlandırmak isteyen Silla , Tang kolonileriyle de savaştı ve yarımadada birliği sağladı . Daha sonra isyan eden Koguryolular Balhae İmparatorluğunu kurmuşlardır.Böylece yarımadada birlik tam anlamıyla sağlanamadı.

Ünlü Kralları

- 57(mö) - 4(ms) Hyeokgeose (kurucu kral)
- 540 - 576 Jinheung
- 654 - 661 Muyeol
- 661 - 681 Munmu
- 681 - 692 Sinmun
- 927 - 935 Gyeongsun (sonuncu kral)

İsim :

Hanedan 503 yılına kadar 斯盧 (사로, Saro), 斯羅 (사라, Sara), 徐那(伐) (서나[벌], Seona[beol]), 徐耶(伐) (서야[벌], Seoya[beol]), 徐羅(伐) (서라[벌], Seora[beol]), and 徐伐 (서벌, Seobeol) isimleri ile anılmaktaydı . 503 yılında Kral Jijeung , devletin adını "Silla 新羅(신라)" olarak belirlemiştir .

Ancak bu konuda da kesin karara varamayan tarihçiler vardır . Onlara göre "Seorabeol" ismi belki de bugün Güney Kore'nin başkenti olan "Seoul" yani "Başkent" anlamına geliyor olabilirdi . Seorabeol ismini biraz şekillendirecek olursak ortaya "Syeobeul (셔블)" çıkacaktır . Bu da bugünkü Modern Korece ile "Seoul"e denk olacaktır . Tarihçilerin kimisi de ortaya böyle bir tez koymuşlardır ...

Askeriye :

Silla ordusunun atlıları , zırhlı atlı birliklerden oluşuyordu . Ayrıca Hwarang (Çiçek asker) adı verilen kılıçta usta olan gençlerden seçilen seçkin birlikler (bizdeki Yeniçeri gibi) , hanedan tarihinde önemli rol almışlardır . Hwaranglar , geleneksel olarak , savaşa gitmeden veya ölümüne savaşacakları bir davaya girmeden önce , yüzlerini boyayıp küpe takarlardı .

Silla Krallığında Gelip Geçen Yöneticiler
1. Hyeokgeose 57 M.Ö.-4 M.S.
2. Namhae 4-24
3. Yuri 24-57
4. Talhae 57-80
5. Pasa 80-112
6. Jima 112-134
7. Ilseong 134-154
8. Adalla 154-184
9. Beolhyu 184-196
10. Naehae 196-230
11. Jobun 230-247
12. Cheomhae 247-261
13. Michu 262-284
14. Yurye 284-298
15. Girim 298-310
16. Heulhae 310-356
17. Naemul 356-402
18. Silseong 402-417
19. Nulji 417-458
20. Jabi 458-479
21. Soji 479-500
22. Jijeung 500-514
23. Beopheung 514-540
24. Jinheung 540-576
25. Jinji 576-579
26. Jinpyeong 579-632
27. Seondeok 632-647
28. Jindeok 647-654
29. Muyeol 654-661
30. Munmu 661-681
31. Sinmun 681-691
32. Hyoso 692-702
33. Seongdeok 702-737
34. Hyoseong 737-742
35. Gyeongdeok 742-765
36. Hyegong 765-780
37. Seondeok 780-785
38. Wonseong 785-798
39. Soseong 798-800
40. Aejang 800-809
41. Heondeok 809-826
42. Heungdeok 826-836
43. Huigang 836-838
44. Minae 838-839
45. Sinmu 839
46. Munseong 839-857
47. Heonan 857-861
48. Gyeongmun 861-875
49. Heongang 875-886
50. Jeonggang 886-887
51. Jinseong 887-897
52. Hyogong 897-912
53. Sindeok 913-917
54. Gyeongmyeong 917-924
55. Gyeongae 924-927
56. Gyeongsun 927-935

Silla Hanedanı Döneminde Geçen Diziler :

*Denizler İmparatoru (Hae Shin - 2005)
*Queen Seon Deok (2008-9)

[Resim: sillakingdomkoreanturk1b.jpg]
Silla Hükümdar Tacı


[Resim: sillakingdomkoreanturk1.jpg]
Silla Döneminden Kalma Bir Hançer

[Resim: sillakingdomkoreanturkk.jpg]
Bir Silla Pagodası

[Resim: sillakingdomkoreanturkk.jpg]
Dağlara kazınmış bir Buda heykeli

[Resim: sillakingdomkoreanturkd.jpg]
Silla döneminden bir seramik

[Resim: sillakingdmkoreanturk.jpg]
Son dönem Silla'sından kalma Ejderha figürü

[Resim: sillakingdomkoreanturk4.jpg]
Son dönem Silla'sından kalma "Maymun asker"

[Resim: sillakingdomkoreanturk.jpg]
Silla döneminden , altın bir süs

[Resim: sillakingdomkoreanturk7.jpg]
İşlenmiş bir taş

[Resim: sillakingdomkoreanturk8.jpg]
8.Yy.'a ait süslenmiş bir tuğla

[Resim: sillakingdomkoreanturk1.jpg]
Silla'nın Kraliçe Seon Deok döneminde yapılan ilk gözlem evi

Çeviri & derleme : Ertuğrul Gazi KIZILOK - Gukseon Munno (Koreanturk.com Admini)
clock11-24-2009, 05:01 PM
Yorum: #2
Bu konu en son: 03-18-2010 tarihinde, saat: 02:47 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Chin Ho
shilla bizim haeshinin hüküm sürdügü yerler diilmi xO tekrar o havayı yasamak super olcak
clock11-24-2009, 06:55 PM
Yorum: #3
Bu konu en son: 03-18-2010 tarihinde, saat: 02:48 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Chin Ho
evet bencede hae shinin olduğu yerde sillaydı doğru Smile .Smile
clock11-24-2009, 07:56 PM
Yorum: #4
Bu konu en son: 03-18-2010 tarihinde, saat: 02:49 AM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Chin Ho
(11-24-2009 05:01 PM)VIP-Lady Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  shilla bizim haeshinin hüküm sürdügü yerler diilmi xO tekrar o havayı yasamak super olcak

Aynen öyle Smile . Aramıza hoş geldin Esra abla Smile
clock12-03-2009, 01:00 PM
Yorum: #5
harika bilgiler içim teşekkürler Ertuğrul çok güzel bilgiler merak ettiğim birkaç bilgiyede öğrendim sayende...Smile
clock12-05-2009, 12:36 AM
Yorum: #6
Makalenin aydınlatıcı olup işe yaraması beni mutlu etti ablacım Smile
clock12-10-2009, 11:23 AM
Yorum: #7
Bu konu en son: 02-20-2010 tarihinde, saat: 11:20 PM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: Chin Ho
[Resim: sillakingdomkoreanturk1b.jpg]
Teşekkürler Ertuğrul eline sağlık bilgiler süper resimlerde harika Smile
clock02-20-2010, 12:33 PM
Yorum: #8
cok guzel.Muhtesem olmus.
clock04-27-2010, 09:34 PM
Yorum: #9
bilgi için teşekkürler. bu dizinin hayranıyım. hala tv de veriliyor.
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle

Deneme bonusu - bahisnow - casinoslot - deneme bonusu - gardenhouseistanbul.com
melbet - dinamobet - süpertotobet - betsmove - casino siteleri
maksibet giris - casinoproffen.com - favorislot - https://www.phillwebb.net - deneme bonusu veren siteler


Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)