Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Gabo Reformları


clock07-04-2009, 10:22 PM
Yorum: #1
Kabo Reformları (1894-1896) ve Japonya’nın kore’yi ilhakı (1910-1945)
Modern Eğitim ve Hıristiyanlık
* Kore askerleri modern silahlarla ve askeri taktiklerle eğitilmeye başlandı.
* Modern okulların kurulması, batı stili hastane ve matbaalar.
* Din özgürlüğünün sağlanması ile hrıstiyanlık yayıldı.

Kabo Reformları(1894-1896)
• Kral Kojong Japonlar tarafından binalar kurmaya ve finansal reformlar yapmaya zorlandı.
• Kore liderleri de Kore’nin değişim ve reform geçirmesi gerektiğini hissediyordu.
• Kabo Reformu eski Konfüçyüs düşünce sistemini kaldırıp sosyal sınıflar arasındaki ayrımları zayıflatmak istiyorlardı.

Reform Topluluklarının yükseliş ve Yeni Kültür Hareketi
• Pek çok toplum ulusalcılığı savundu. Bağımsızlık kulübü basın-yayın
kurdu ve 1896 The Independence isimli Korece dergi yayınladı.
• Yeni Kültür Hareketi: Modern okullar, hastaneler, postaneler, ve telefon sistemi.
Japonya’nın koreyi ilhakı 1
• Japonya ve Rusya arasında 1901’den sonra Kore üzerine mücadeleleri.
• Kore Japonlar tarafından korede güvenli imtiyazlıklar sağlamak için anlaşmalar imzalamaya zorlandı.
• Portsmouth Anlaşması (Eylül 1905) ile Japonya’nın Kore’nin üzerinde sözde koruyucu devlet statüsü sağladı.
• 17 Kasım 1905’de Koruma Anlaşması imzalanır.
• Kore’de genel karargah kurdular.

Japonya’nın Kore’yi ilhakı 2
• Kral Kojong’un etkileri: U.S. ve Hague Barış Konferansına hizmet eder.
• Bazı vatansever Koreliler protesto amaçlı intihar saldırıları düzenledi.
• Dürüst ordular 1909’ a kadar Japonlara karşı savaştı.
• Kral Kojong 1907’de tahtını terk eder ve taht’a Sunjong geçer.
• Protestolu suikastlar: Amerikalı Durham White ve Ito
Hirobumi(Kore’deki ilk genel başkan) bazı vatanseverlere göre An
Chung-Gun.

Japon Kolonileşme Kuralı
• İlhak Anlaşması 22 Ağustos 1910 > 27 hükümdarın 519 yıl boyunca yönettiği chosun hanedanlığı’nın varlığı sona erdi.
• Kore Kolonileşme çağına girdi.(1910-1945)
• Konuşma, basın ve birlik kurma yasağı.
• Kore tarihi ve dili yasaklandı.
• Kore’de eğitim zorunlu değildi.

Bağımsızlık yürüyüşü
* 1 Mart Yürüyüşü
** 1 mart 1919’da Ulusal bir gösteri.
-33 Koreli ulusalcı Kore Bağımsızlık Bildirisi’ni imzaladı. (Son pyong-Hui liderliğinde.)
* ( 1919, Nisan sürgünde Kore Hazırlık Hükümeti, Dr. Syngman Rhee Başkan seçildi.
* Mançurya’da Ulusal Yürüyüş
( Mançurya’daki Ulusal düzenlemeler için Kore Ordusu General Kim Chwa-Jin)
Japon kolonileşmesi’nin sonu
• 1931’den sonra Japonlar tarafından sonra Kore üzerinde sıkı kurallar uygular.
• Kore dili yapısı 1936 büyük ölçüde bozulur.
• Koreliler, ailelerini ve isimlerini Japonların aile ve isimlerine uyması için değiştirilmeye zorlandılar.
• Japonlar 2.Dünya Savaşına şiddetli girdiği için 1943’de zorunlu askeri hizmeti
kanun yürürlüğe koyuldu.
• Koreli kadınları cinsel arzular için kullanılması.
• Japon Kolonileşme kuralı Japon İmparatorunun 15 Ağustos 1945’de Postdam Müttefik Ültimatomunu kabul etmesiyle sona erer.

KALIT
• Daha fazla Japon düşmanlığı (anti-Japon) düşüncesi.
• Ulusal ve topluculuk vatanseverlik duyguları daha da genişledi.
clock08-21-2009, 04:55 PM
Yorum: #2
konu için teşekkürler.Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)