Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Ivy lyrics


clock02-04-2010, 01:13 PM
Yorum: #1
Bu konu en son: 02-04-2010 tarihinde, saat: 01:16 PM düzenlenmiştir. Konuyu düzenleyen: beyza_max
içindekiler
01. Sensation
02. Crazy
03. Touch Me
04. Noonmura Annyoung
05. You Are The Ace (Feat. JR Groove)
06. Goodkorean
01. Sensation

(Hey Ivy) oops, 너무 멀리 왔나 봐 이쯤 해서 돌려볼까 봐
(Hey Ivy) 내가 있던 그 자리로 take a U turn, take a U turn
(Hey Ivy) get, set, cuz I'm so ready boy 너의 곁이 제자린가 봐
(Hey Ivy) speed up, 더 빨리 빨리 난
make a U turn, make a U turn

기억은 나니 다 다 잊었니 설마 다
remember when we were sensation, sensation
니가 날 찾을 땐 어디든 action
멀리에 있다가도 take a U turn, take a U turn

리듬 같던 너의 그 심장소리 볼륨을 좀 더 높여줘,
내가 널 들을 수 있게
멜로디 같던 너의 목소리로 call my name, yes

*) 나 다시 돌아갈래 you are my salvation
다시 나 너와 함께 sensation sensation
날 다시 불러줄래 sweet했던 그날처럼
let's make it one more time sensation, sensation

(Hey Ivy) 날 갖고 다시 놀아줘 이리저리 춤추게 해줘
(Hey Ivy) 시계바늘을 돌려줘 take a U turn, take a U turn
(Hey Ivy) forget me never, be my boy 다시 날 또 안아 달라고
(Hey Ivy) shake up, 더 빨리 빨리 난
make a U turn, make a U turn

그림 같던 그때 그 시간으로 너와 난 picture perfect boy,
불 같던 시간 속으로
내 것이었던 너의 그 입술로 call my name, yes

*) repeat

다신 혼자일 자신이 없어 너만이 내게는 sensation, sensation
니가 없인 무엇도 아닌 날 다시
please let me be sensation, sensation

다시 U-Turn

--------------------------------------------------------------------------------02. Crazy

P-S-Y introducing I-V-Y yeah C-R-A-Z-Y Turn it up

흥분돼 너는 존재만으로 충분해 애쓸 필요없어 날 운전해
춤을 추면 춤을 출수록 끈적해

(쿵 쿵 쿵 쿵) 내 심장소리 (쿵 쿵 쿵 쿵) 너도 느끼니
(쿵 쿵 쿵 쿵) OK 그렇게 내게로 와

*)나의 Feel대로 이대로 일 내고 싶다 Crazy
모두 일탈해 이탈해 우리만의 Party Crazy x2

**)나는 파격적이야 너는 치명적이야
우린 충격적이야 So Come and Get me now

설레임에 후끈 달아 오르고 목이 메이네 널 갖고 싶어
내 미니 홈피 메인에 널 닮은 애인의 사진을 원해 I do want it

(쿵 쿵 쿵 쿵) 이 음악소리 (쿵 쿵 쿵 쿵) 너도 들리니
(쿵 쿵 쿵 쿵) 너의 향기에 반해 Ah Yeah

*) repeat
**) repeat x2
*) repeatclock02-04-2010, 01:14 PM
Yorum: #2
03. Touch Me

*) 미치고 싶은 사람 미칠 것 같은 사람
미친 사람 모두 모여 봐라 모두 모여 봐라

내가 너에게 더도 말고 딱 하나 바라는 건
바로 그건 바로 바로 바로 바로 바로 그건
너에게 더도 말고 딱 하나 바라는 건
바로 그건 바로 바로 바로 바로 바로 그건 (Touch Me)
Touch Tou Tou Touch Me Tou Tou Tou Tou Tou Tou Touch Me
놀라지마 감동시켜 달란 뜻이야
Touch Tou Tou Touch Me Tou Tou Tou Tou Tou Tou Touch Me
웃기지마 말만 앞 선 사랑 끝이야
Touch Me Touch Me Touch Me Now 나를 감동 시켜 봐
Touch Me Touch Me Touch Me Now 부드럽게 하지만 뜨겁게
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
Jus Jus Jus Jus Just Touch Me Now 날 감동 시켜 봐
Don't Ask Me How 지금 날 느껴 봐 x2

*) repeat

Touch Me Touch Me Touch Me Now (Just Touch Me Now)
나를 감동 시켜 봐 (날 감동 시켜 봐)
Touch Me Touch Me Touch Me Now (You Got to Touch Me Now)
부드럽게 하지만 뜨겁게

너 너 넌 아직 모자라 너 너 너로는 모자라
난 아직 목말라 나 나 나 난

--------------------------------------------------------------------------------04. 눈물아 안녕

참 힘겨웠었어 늘 울기만 했어
모두가 나를 떠나가던 날
심장을 베는 그 차가운 말들
너마저도 없었다면 어땠을지
나 울지 않아 다시는 못난 바보처럼
아파했던 만큼 한 뼘 더 자란 가슴이니까
힘들지만 내 맘이 기댈 수 있게 곁에 있어 주겠니
나의 어제 나의 상처 나의 눈물 이젠 안녕

다 지나갈꺼야 또 시간이 가면
가슴 속 새 살 돋아날꺼야 oh
사랑에 데인 그 흉터까지도
사랑으로 덮어주던 너로 인해
나 울지 않아 다시는 못난 바보처럼
아파했던 만큼 한 뼘 더 자란 가슴이니까
힘들지만 내 맘이 기댈 수 있게 곁에 있어 주겠니
나의 어제 나의 상처 나의 눈물 이젠 안녕

이제는 처음 태어난 것처럼
낯선 첫 걸음 내딛어 보려해
위태롭지만 나를 지켜봐줄래
나 한 걸음 더 햇빛 속으로 나설꺼야
지난 시간들은 내일을 위한 디딤돌인걸
다시 한번 너에게 갈 수 있도록 손을 잡아 주겠니
아픈 기억 아픈 상처 아픈 눈물아 안녕
clock02-04-2010, 01:15 PM
Yorum: #3
05. You Are The Ace (Feat. JR Groove)

지친 나의 몸을 다시 일깨워 줘
나에게 조금 더 다가와 가까이 넌
hurry up hurry up you gotta
hurry up hurry up baby
화려한 조명이 다시 너를 감싸고
누군가 네 안의 주문을 외우면
Don’t give it up give it up
you gotta keep it up keep it up baby

기억 모두다 사라져 이젠 모두 지난 일뿐인 걸
애써 힘들게만 지나간 몹쓸 상처 이젠 끝인걸
소용 없다는 말들도
단념 하란 약해빠진 흔한 몹쓸 말들도
다 찢어버리고 모두 일어나 내 쇼를 즐겨봐

*) Dry your tears tonight
(Before this night is through)
Stand with all your might
(Ain't no one better than you )
더 크게 외쳐봐 더 크게
Enter through the crowd
(You know you own that place)
Make them all go wild
(Show'em that you are the ace)
내 심장이 터질 듯 강하게

미쳐 몰랐던 내 주위의 시선
피할 수 없었던 괴로움을 떨쳐 다시
hurry up hurry up you gotta
keep it up keep it up baby
나에게 주문을 걸고 다시 일어나
남들의 시선은 뒤로 한 채
니 자신을 느껴봐 느껴봐
just feel me 느껴봐 가져봐 baby

초라하길 더 원하니 당당히 널 보여줘야만 해
여태 참아왔던 생각들 모두 날려버릴 수 있게
어지럽던 그 과거들
말도 안될 상처뿐인 그 말 더는 못 참아
넌 혼자가 아냐 이제 일어나 다 보여 줘야 해

*) repeat

--------------------------------------------------------------------------------06. Good

Good Good I'm so Good x2

잘빠진 나의 Hot body 엣지 있는 style
도도한 내 표정은 (달라 달라 달라 달라)
나를 보는 눈빛이 빠져드는 시선이
더는 벗어 날 수 없어 (너너너너너)

(Feel so good, it's so good 누가 봐도 I’m so good)
다들 내게 말해 good good you're so good
(넘치는 매력은 내가봐도 I’m so cool)
자꾸 자꾸 내게 말해 good

*) 무슨 말을 하려 해도 표현하려 해,
나만 보면 good good good so good
이제 지겹다고 해도 그만 하라 해도 내게 말해
good good good so good

so baby I’m so good… x2 baby I’m so good

Good Good I'm so Good x2

강렬한 나의 워킹이 아찔한 내 웃음이
달콤한 내 목소리 (달라 달라 달라 달라)
촉촉한 내 입술이 부드러운 느낌이
너무너무 눈이 부셔 (오오오오오)

(Feel so good, it's so good 느낌 있는 난 so good)
좀더 내게 말해 good good you're so good
(넘치는 매력은 내가봐도 I’m so cool)
자꾸 자꾸 내게 말해 good

*) repeat

so baby I’m so good good good good good

내게 내게 내게 (말해) 나만 나만 나만 (보면)
자꾸 자꾸 자꾸 (말해) you're so good, you're so good
흔들 흔들 흔들 (리는) 너의 너의 너의 (마음을)
내게 내게 내게 (말해) you're so good you're so good

맘을 속이려고 하지마, 나를 밀어낼 수 없어
살짝 스친 터치 하나에 이끌려
내게 오잖아 I’m so good

so baby I’m so good x2 baby I’m so good

clock02-04-2010, 01:18 PM
Yorum: #4
romanization
01. Sensation
(Hey Ivy) oops, nomu molli wanna bwa ichum heso dollyobolkka bwa
(Hey Ivy) nega itdon gu jariro take a U turn, take a U turn
(Hey Ivy) get, set, cuz I'm so ready boy noui gyothi jejaringabwa
(Hey Ivy) speed up, do ppalli ppalli nan
make a U turn, make a U turn

Giogun nani da da ijonni solma da
remember when we were sensation, sensation
niga nal chajul tten odidun action
mollie itdagado take a U turn, take a U turn

Ridum gathdon noui gu shimjang sori bollyumul jom do nophyojwo
nega nol durul su ikge
melody gathdon noui mogsoriro call my name, yes

*) Na dashi doragalle you are my salvation
dashi na nowa hamkke sensation sensation
nal dashi bullojulle sweet hetdon gunalchorom
let's make it one more time sensation, sensation

(Hey Ivy) nal gadgo dahsi norajwo irijori chumchuge hejwo
(Hey Ivy) shigyebanurul dollyojwo take a U turn, take a U turn
(Hey Ivy) forget me never, be my boy dashi nal tto ana dallago
(Hey Ivy) shake up, do ppalli ppalli nan
make a U turn, make a U turn

Gurim gathdon gutte gu shiganuro nowa nan picture perfect boy,
bul gathdon shigan soguro
ne goshiotdon noui gu ibsullo call my name, yes

*) repeat

Dashin honjail jashini obso nomani negenun sensation, sensation
niga obshin muotdo anin nal dashi
please let me be sensation, sensation

Dashi U-Turn

02. Crazy

P-S-Y introducing I-V-Y yeah C-R-A-Z-Y Turn it up

Hungbundwe nonun jonjemanuro chungbunhe essul piryo obso nal unjonhe
chumul chumyon chumul chulsurog kkunjoghe

(Kungkungkungkung) ne shimjangsori (kungkungkungkung) nodo nukkini
(kungkungkungkung) ok gurohge negero wa

*)Naui feel dero idero il nego shiphda crazy
modu iltarhe itarhe urimane party crazy x2

**)Nanun pagyogjogiya nonun chimyongjogiya
urin chunggyogjogiya So Come and Get me now

Solleime hukkun dara orugo mogi meine nol gadgo shipho
ne mini hompi meine nol dalmun eine sajinul wonhe I do want it

(Kungkungkungkung) i umagsori (kungkungkungkung) nodo dullini
(kungkungkungkung) noui hyanggie banhe ah yeah

*) repeat
**) repeat x2
*) repeat


clock02-04-2010, 01:19 PM
Yorum: #5
03. Touch Me

*) Michigo shipeun saram michilgot kateun saram
michin saram modu moyeo bwara modu boyeo bwara

naege noyege deodo malgo ddak hana baranun geon
baro geugeon baro baro baro baro baro geugeon
neoyege deodo malgo ddak hana baraneun geon
baro geugeon baro baro baro baro baro geugeon (Touch Me)
Touch Tou Tou Touch Me Tou Tou Tou Tou Tou Tou Touch Me
nollajima kamdongshikyo dallan ddeusshiya
Touch Tou Tou Touch Me Tou Tou Tou Tou Tou Tou Touch Me
ootgijima malman ap seon sarang ggeuchiya
Touch Me Touch Me Touch Me Now nareul kamdong shikyo bwa
Touch Me Touch Me Touch Me Now pudeureopge hajiman ddeugeopge
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
Jus Jus Jus Jus Just Touch Me Now nal kamdong shikyo bwa
Don't Ask Me How chigeum nal neuggyo bwa x2

*) repeat

Touch Me Touch Me Touch Me Now (Just Touch Me Now)
nareul kamdong shikyobwa (nal kamdong shikyo bwa)
Touch Me Touch Me Touch Me Now (You Got to Touch Me Now)
pudeureopge hajiman ddeugeopge

neo neo neo ajik mojara neo neo neoreoneun mojara
nan ajik mokmalla na na na nan


--------------------------------------------------------------------------------


04. Nunmura Annyong
romanization by: sabby ~nbk~ (also credit: aheeyah.com)

Cham himgyowossosso nurulgiman hesso
moduga narul ttonagadon nal
shimjangul benun gu chagaun maldul
noma jodo obsotdamyon ottessulji
na ulji anha dashinun mothnan babochorom
aphahetdon mankhum han ppyom do jaran gasuminikka
himduljiman ne mami gidelsu ikge gyothe isso jugenni
naui oje naui sangcho naui nunmul ijen annyong

Da jinagalkkoya tto shigani gamyon
gasumsog sesal dodanalkkoya oh
sarange deingu hyungtokkajido
saranguro dophojudon noro inhe
na ulji anha dashinun mothnan babochorom
aphahetdon mankhum han ppyom do jaran gasuminikka
himduljiman ne mami godel su ikge gyothe isso jugenni
naui oje naui sangcho naui nunmul ijen annyong

Ijenun choum teonan godchorom
nadson chod gorum nedido boryohe
witerobjiman narul jikhyobwajulle

Na han gorum do hedbit soguro na solkkoya
jinan shigandurun neirul wihan didimdoringol
dashi hanbon noege galsu itdorog sonul jaba jugenni
aphun giog aphun sangcho aphun nun

Na han gorum do hedbit soguro na solkkoya
jinan shigandurun neirul wihan didimdoringol
dashi hanbon noege galsu itdorog sonul jaba jugenni
aphun giog aphun sangcho aphun nunmura annyong
clock02-04-2010, 01:20 PM
Yorum: #6
05. You Are The Ace (Feat. JR Groove)


Jichin naui momul dashi ilkkewo jwo
naege jogum do dagawa gakkai non
hurry up hurry up you gotta
hurry up hurry up baby
hwaryohan jomyongi dashi norul gamssago
nugunga ne ane jumunul weumyon
Don’t give it up give it up
you gotta keep it up keep it up baby

Giog moduda sarajyo ijen modu jinan ilppunin gol
esso himdulgeman jinagan mobssul sangcho ijen kkuthingol
soyong obdanun malduldo
dannyom haran yagheppajin hunhan mobssul malduldo
da chijoborigo modu irona ne shyorul julgyobwa

*) Dry your tears tonight
(Before this night is through)
Stand with all your might
(Ain't no one better than you )
do khuge oechyobwa do khuge
Enter through the crowd
(You know you own that place)
Make them all go wild
(Show'em that you are the ace)
ne shimjangi tojildud ganghage

Michyo mollatdon ne juwiye shison
pihal su obsotdon goeroumul ttolchyodashi
hurry up hurry up you gotta
keep it up keep it up baby
naege jumunul golgo dashi irona
namdure shisonun dwiro han che
ni jashinul nukkyobwa nukkyobwa
just feel me nukkyobwa gajyobwa baby

Chorahagil do wonhani dangdanghi nol boyojwoyaman he
yothe chamawatdon senggagdul modu nallyoboril su ikge
ojirobdon gu gwagodul
maldo andoel sangchoppunin gu mal donun moth chama
non honjaga anya ije irona da boyojwoyahe

*) repeat


--------------------------------------------------------------------------------


06. Good
romanization by: sabby ~nbk~ (also credit: aheeyah.com)

Good Good I'm so Good x2

Jalppajin naui hot body edji innun style
dodohan ne pyojongun (dalla dalla dalla dalla)
narul bonun nunbichi ppajyodunun shisoni
donun boso nal su obso (nonononono)

(Feel so good, it's so good nuga bwado I’m so good)
dadul nege marhe good good you're so good
(nomchinun meryogun negabwado I’m so cool)
jakku jakku nege marhe good

*) Musun marul haryo hedo pyohyonharyo he
naman bomyon good good good so good
ije jigyobdago hedo guman hara hedo nege marhe
good good good so good

So baby I’m so good… x2 baby I’m so good

Good Good I'm so Good x2

Gangryorhan naui walking i achirhan ne usumi
dalkhomhan no mogsori (dalla dalla dalla dalla)
chogchoghan ne ibsuri buduroun nukkimi
nomunomu nuni bushyo (oh oh oh oh oh)

(Feel so good, it's so good nukkim innun nan so good)
jomdo nege marhe good good you're so good
(nomchinun meryogun negabwado I’m so cool)
jakku jakku nege marhe good

*) repeat

So baby I’m so good good good good good

Nege nege nege (marhe) naman naman naman (bomyon)
jakku jakku jakku (marhe) you're so good, you're so good
hundul hundul hundul (rinun) noui noui noui (maumul)
nege nege nege (marhe) you're so good you're so good

Mamul sogiryogo hajima narul mironelsu obso
salchag suchin tochi hanae ikkullyo
nege ojanha I’m so good

So baby I’m so good x2 baby I’m so good
clock12-04-2010, 06:49 PM
Yorum: #7
paylasim için tesekkurler
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle

Deneme bonusu - bahisnow - casinoslot - deneme bonusu - gardenhouseistanbul.com
melbet - dinamobet - süpertotobet - betsmove - casino siteleri
maksibet giris - casinoproffen.com - favorislot - https://www.phillwebb.net - deneme bonusu veren siteler


Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)