Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
KORE KAVİMLERİ


clock09-01-2009, 04:11 AM
Yorum: #1
Kore Kavimleri
clock09-01-2009, 04:19 AM
Yorum: #2
“Kore”* kavimlerinden H’in-lo lar kimdir nerede yaşar?

“Y . Kora’da.(Japonca Silla.)

K : Çok ipek ve kenevir çıkaran, küçük bir hükümettir. Sığırları ve atları vardır. Kadınla erkek arasında çekingenlik vardır. Yazıları yoktur, yalnız çetele (kerbstock) çok kullanırlar. Dilleri Bay-cilerinkine benzer. H’in-lo büyük ataları Çın-hanlar’dan neşet eder, onlar 8. ayın 15’inde bir ok atma bayramı yaparlar. Kadınlar saçlarını örerler.

Aralarında Cin ve Bu klanları vardır ki, başka klanlar bunlarla evlenmezler... H’in-lo Çın-han hükümeti inkıraz (bir kişi kalmayacak kadar yok olan, b.n.) bulduğu zaman, ortadan kalkan hükümetlerdendir.

Sâkinleri şimdi Çinliler’den Gav-li ve Bay-ciler’den müteşekkildir. Onlar eski Vu-cü memleketinde yaşar, yazıları, zırhları, silahları Çinliler’de olduğu gibidir.

Her ay başlangıcında bir yemek ziyafeti verilir, güneş ve aya ibadet edilir. Kadınlar saçlarını örerler, alacalı kumaş ve incilerle süslenirler. Düğün, yalnız yemek ve içki içmekten ibarettir. Düğün akşamı nişanlı kız ilkönce baba kardeşini ve bunun karısını (veyahut baba kız kardeşini) selamlar, sonra kocasının büyük kardeşini, en sonra da kocasını selamlar.

Tabutları ve mezarları vardır. Horoz kültü vardır.

M : Altı Hükümet zamanından beri (5. asırdan beri).

D : Yen-fan-lu’ya göre, H’sin-lo adının Şı-lo denen musiki aleti ile ilgili olamsı mümkündür. Bu habere işaret eden Franke burada mevzubahis olanın kap şekilnde bir musiki aleti olması lazım geldiğini söylemektedir, zira, Cin-sı’da bunun memurlar tarafından taşınan bir nesne olduğu söyleniyor.

Bu, Sunğ-yen’e göre doğru değildir, bunlar yıkanma kaplarıdır, bu kaplar da 13. asırda baştan başa altın ve gümüşten idi; bunlara Çi-danlar’ın dilinden (Yün-lu man-çavına nazaran böyledir) bir kelime ile şa-lo yahut şı-lo denmektedir. Bu izah bana doğru görünüyor, zira bir metinde, bir ruhun böyle bir kabın içinde yediği ve bu kabın hacminin 3 tov olduğu (yakl. 6 kilo) anlatılmaktadır.

Buna nazaran, görünüşe göre, bu kelime Çi-danlar’ın dilinden gelmekte olup ilk Moğolca olabilir. Fakat bu mefhum daha Tanğ zamanından mlumdur. Orta Asya’dan bahseden metinde bu eşyaya bo-lo adı verilmektedir. Bu-lo yazma tarzı, Şı-lo yazış tarzına çok benzer, belki de burada sadece bir yazı hatası mevzubahistir. Sunğ devrinde bu Şı-lo lar Tonking’den Çin’e haraç olarak gelirlerdi.”
clock09-01-2009, 04:22 AM
Yorum: #3
Y : Kora’da Çın-han cenubunda kâindir (bulunur/oturur). Cenuptan Japonya’ya uzanır.

K : Âdetleri Çın-hanlılar gibidir. Dilleri biraz ayrılık gösterir. Uzun boyludurlar. Dövün yaparlar. Pirinçleri, sığır ve atları vardır. Müzik aleti olarak bir Sığ vardır (bir nevi arp). Başlarını yassıltırlar. Dövün (dövme) yaparlar. Evleri kalastan yapıldığı için hapishaneyi andırır. Hükümet 12 küçük hükümete ayrılmıştır. Çiftçilik yaparlar. Pirinç eker ve ipek çıkarırlar; öküz ve ata binerler.

Evlerin yanına büyük tuylar koyarlar. Paraları demirdendir. Dansı ve içkiyi çok severler. Silahları Mahanlılarınkine benzer. Çın-hanlarla birlikte yaşarlar. Elbise ve ev itibariyle de bunlara benzerler, dil ve kurban âdetleri de bunların aynıdır. Ocak evin garbında bulunur.

M : Han zamanından beri.

D : Tanğ zamanında Çinliler de Kora dansları oynamışlar.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.
clock09-01-2009, 04:24 AM
Yorum: #4
Kore”* kavimlerinden Ma-hanlar kimdir nerede yaşar?

Y : Kora’da. Memleketleri şimalde Lo-yanğ, cenupta Wa memleketi (Japonya) ile komşudur. Üç han devletlerin en büyüğüdür. (Çın/han, Byen-han veyahut Byen-çın, Mâ-han)

K : Ziraatçı ve ipekçidirler, çuha yaparlar. Uzun kuyruklu tavukları vardır. Şehir duvarları yoktur. Evler mezar gibi yeraltından dışarıya bir delik ile açılır. Ata binmezler. Saçlarını başları etrafına sararlar, kumaştan elbise giyinirler...

Beşinci ayda mahsullerden sonra bir bayram yapılır. Bu ayini idare eden kimseye ‘Gök hakimi’ derler.

Onlar bir nevi Stupa inşa ederler.

Japonya’da kâin kıyılarda dövme (deriler üzerini renkleme) âdetleri bulunur. Memleket elliden fazla münferit hükümetçiklere ayrılır. Hasır kulübeler ve yer evlerinde yaşarlar. Ata binmezler. Atlardan, sığırlardan ancak kurban hayvanı olarak istifade ederler. Gerdanlık ve küpe takınırlar, deri ayakkabılar giyerler...

Gençlik evleri vardır, burada ayinlerde gençlerin sırt derileri delinerek bir kulaçtan uzun değnekle urgan geçirilir. Bunlar oda etrafında şikayet etmeksizin bütün gün koşarlar, bu suretle cesaret tecrübesi yapmış olurlar.

Su-du adı verilen müstakil yerleri vardır, önünde tanrılar için dikilmiş çıngıraklı direk bulunur. Bu Su-du yerleri sığınak yerleridir. Dövme arızî olarak bulunur.
clock09-01-2009, 04:25 AM
Yorum: #5
Han zamanında (M.Ö. 206- M.S. 220) vilayet merkezi Cav-H’yen idi.

K : Ci-dzığ, Cov sülalesinin başlangıcında (takriben M.Ö. 1050’de) Cav-h’yen’e çekilmiş ve oradaki sakinlere ziraat, ipekçilik ve nizam öğretmiş. Burada eski köleler (eski mücrimler) çok vardır. Bunlar evlendirilmezler. Kapılarını kapamazlar. Yemek ağaç çanaklardan, byen ve dov kaplarından yenir. Kadınlar iffet sahibidir. Burası deniz kenarında kâin, Yüe’ye aittir.

M : Han zamanından beri.

D : Byen ve dov eski Çin kurban kaplarıdır. M.Ö. 195 yılında birtakım insan grubunun Yen’den (bugünkü Pekin civarından) çıkıp Cav-h’yen’e geçtiği ve orada 80 yıl müddetle memlekete hâkim olduğu rivayet olunur. 432’de halkın bir kısmının da Ho-beğ’e göçtüğü rivayet olunur."

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle

Deneme bonusu - bahisnow - casinoslot - deneme bonusu - gardenhouseistanbul.com
melbet - dinamobet - süpertotobet - betsmove - casino siteleri - deneme bonusu veren siteler
casinoproffen.com - favorislot - https://www.phillwebb.net - deneme bonusu veren siteler


Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)