Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Tarihde Kore Kadınlar...


clock11-11-2009, 11:34 AM
Yorum: #1
Üç Krallık döneminden önce;tüm halk şarkı söylemeyi dans etmeyi severdi. Kadınlar ve erkekler serbestçe görüşürdü. Erkekler ve Kadınlar
arasında rahat bir iletişim meydana gelmiştir. Üç Krallık ;고구려 (Goguryeo - İÖ.37-İS. 668), 백제 (Baekje - İÖ.18 - İS. 660), 신라 (Silla - İÖ 57-İS.935) dönemlerinde ataerkil sistem tam oturmaya ve erkek çocuk önem kazanmaya başlamış kadın erkek çocuk doğuramadığı zaman boşanmak zorunda bırakılmıştır.

2.Silla(668-935) döneminde kadınlar mülkiyet hakkına sahip olmuştur. Eş olarak kadının resmi yerlerde kocasıyla birlikte aileyi temsil etmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Çocukların eğitimini anne üstlenmiştir. Eski dönem kore kadınının sosyal yapıdaki yeri oldukça yüksekti.

고려국 (Goryeo - 935-1392) Döneminde kadınlar rahat bir yaşam sürmüştür. 대조선국 (Joseon - 1392-1910) döneminde erkeğe daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Kadınlar politik, sosoyal, ekonomik ve kültürel bakımdan haksızlığa uğramışlardır. Aile içindeki konumu eşinden sonra gelmektedir. Kadınlar tamamen evin içind eyaşamak zorunda bırakılmışlardır. Evli bir kadının eşinden izin almadan dışarı çıkması mümkün olmamıştır. Bu dönemde dul bir kadının evlenmesi yasaklanmıştır. Dul kadın evlendiğinde ona kötü gözle bakılır ayrıca çocuklarının devlet memuru olarak çalışmaları engellenirdi. Kadının ailesi sosyal ve hukuksal baskı altında tutulurdu.

Joseon döneminde kadınların evlendikten sonrada kendi servetine sahip olmaya devam etmesi bu dönemin olumlu özelliğiydi. Eşine bağlı kalmadan mülkiyet ve vasiyet hakkına sahip olabilirlerdi. Miras konusunda önemli bir yere sahiptiydiler. Bu dönemdeki (1392-1910)kadına karşı olumsuz davranışlar Konfüçyüzme dayanan düzeni sağlamlaştırmak amacıyla ve Goryeo dönemi sonunda sosyal hayatın kısıtlanması bir çok siyasetçinin özel amaçlarından kaynaklanmaktaydı.

1890 yılından itibaren Kadın faaliyetleri hız kazanmaya başlamış ve Modern Eğitim Enstitüsü kadın statüsünün yükselmesinde önemli rol oynamıştır.

Joseon hanedanı 1897 yılında ülkenin modernleştirilmesi için
Kabo fermanını ilan etmiştir. Ülke çapında değişiklikler meydana gelmiştir. Ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda değişiklikler yapmaya çalışmışlardır.

Bu sosyal ve kültürel reform, Konfüçyüz etkisiyle kadınların hayatlarını sınırlayan, dul kadınların 2. evliliklerine izin vermeyen kurallara karşı çıkarak kadınların konumunda büyük değişiklikler getiren ilk önemli adım olmuştur. İlk defa kadınlara resmi eğitim hakkı tanınmıştır. Batı usulü eğitim ön plana çıkmaya başlamıştır. Kral '' Halkımızın eğitim seviyesini yükselterek ülkemizi geliştirelim'' fikrinden hareketle Eğitim fermanını ilan ederek modern halk eğitimi için kanun hazırlanmaya başlanmıştır. Böylece 7-15 yaş arası Kız-Erkek ayrımı yapılmadan çocuklara eğitim hakkı verilmiş ve ilk defa erkek-kadın eşit eğitim hakkı tanınmıştır.
Batı ülkelerinde olduğu gibi Kore kadınları insan hakları ve sivil hakları için bir mücadeleye girişmemişlerdir. 1948 yılında Kore Cumhuriyetinin kurulması ile kadınlara eğitim, siyaset ve çalışma alanlarında eşt haklar verilmeye başlanmıştır. Kadınlara verilen bu haklar mücadele yoluyla değil devlet eliyle verilmiştir.

19 yy. sonlarından itibaren batılılaşma ile birlikte kadının eğitiminin önemi; birçok kadın derneği ve kadın liderler aracılığı millete duyurulmaya ; böylelikle milletin eğemenliğini korumak, özgür bir vatan kurmak için kadın eğitiminin gerekli olduğu düşüncesini aktarmaya çalışmışlardır.

Japon İşgali döneminde Kadın İşçiler hareketi ortaya çıktı. Japonların ekonomik boyundurluğu altında özellikte çalışan kadının uğradığı eşitsizlikler, cinsel tacizler sonucunda kendi hareketlerini sürdürmeleri mümkün görükmüyordu. Bu durumdan gerekli dersleri alan ve organize olan ''Gunuhue'' gibi kadın dernekleri işçi kadınların yanında olarak kadın-erkek eşitsizliğine karşı mücadeleye girişmiştir. Ancak bu mücadele japonya'nın baskısıyla 1930 yılında durdurulmuştur. Politik durum nedeniyle kadın derneklerinin çalışmaları için uygun ortam yoktu. Kore ikiye ayrıldıktan sonra Anayasa'da kadın-erkek eşitliği belirtilerek kadınların ekonomik, politika, eğitim alanlarında eşit konuma gelmeleri sağlanmıştır. Bu durum kadının toplumdaki konumunun artmasında önemli bri rol oynamıştır.Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)