Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Yang Manchun (Komutan)


clock08-08-2009, 01:18 AM
Yorum: #1
[Resim: yangmanchunnc3.jpg]

Yang Manchun (Komutan)

Yang Manchun ismi, 640'larda Ansi Kalesi'nin Goguryeolu komutanı tarafından verilmiştir. Ansi kalesi, Goguryeo-Çin sınırında muhtemelen bugünkü Haicheng'de kurulmuştur. Yang, Tang kuvvetlerinin kaleye baskınlarını geri çevirmesiyle krallığı koruyarak saygınlık kazanmıştır.

Yang Manchun'un gerçek ismi olup olmadığı bilinmemektedir. Kim Busik, Samguk Sagi (Üç Krallık Vakayinamesi)'de Ansi Kalesi'nin sadık komutanının adının bilinmemesinden dolayı hayıflanmaktadır. Tang İmparatoru Taizong, ünlü ve zeki görülen bir hükümdar değildi.

Kargaşayı Shang İmparatoru Tang ve Zhou İmparatoru Kral Wu gibi sona erdirdi ve bu sebeple Zhou Kralı Cheng ve Zhou Kralı Kang gibi yönetti. Orduları yönettiği zamanda, sınırsız stratejileri vardı ve hiçbir rakibi yoktu. Ancak Doğu'ya saldırdığında Ansi'de yenildi. Bu yüzden Ansi'nin savunucusu kahraman olmasının yanında olağandışı zeki bir adamdı. Yine de O'nun ismi tarihe gömüldü. Yangzi'nin ifade ettiği gibi "Bu önemli görevlinin adı Qi-Lu (yani modern Shandong) bölgesinde tarihe gömülmüştür." Bu üzücüdür.

Yine de en azından iki eski Kore kaynağı Yang Manchun'u tanır. Usta Dongchungdang'ın Derlenmiş Eserleri'nde Song Jun-gil'in yazılarıyla ve şiirleriyle toplanmış ve 1768'deki ilk derlemesinde şu paragrafı dahil etmiştir:
"Birisi sordu, 'Ansi Kalesi Komutanı'nın adı neydi?' Jungil "O Yang Manchun'du. O Taizong'un ordusunu ustaca engelledi ve iktidar onu seonsu seongja (kalenin yetenekli savunucusu) ilan etti. Ayrıca Yeolha Ilgi "Ansi Kalesi'nin komutanlığına getirildi, Yang Manchun, bir okla Sarı İmparatoru (Taizong'dan bahsedilmektedir) gözünden vurdu. İmparator, kale komutanına, kaleyi cesurca korumasını övmek için askerleriyle beraber kale duvarlarının altına askerleriyle ipek gönderdi." O devirde Yang Manchun generalliğe gelince Ansi Kalesi'nin koruyucusu olarak adlandırıldı.

Goguryeo-Tang Savaşları
642'de Yeon Gaesomun, Kral Yeongnyu'yu öldürdü ve orduyu ele geçirerek ülkeyi kontrol altına aldı. Yine de Yeon çok kısa sürede ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Yang Manchun ise Ansi Kalesi'ni teslim etmeyi reddetti. Uzun süren kuşatmadan sonra başarısız girişimler kaleyi öfkelendirmişti. Yeon geri çekilmeye ve Yang'ın kale komutanlığını kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum onun avantajlı olduğunu kanıtladı.

645'te Taizong, Goguryeo'ya karşı büyük kış saldırılarından birini başlattı. Birkaç Goguryeo sınır kalesi çok kısa sürede düştü; ancak Tang'ın, Ansi Kalesi'ni düşürmeye gücü yetmedi. Goguryeo, söylentiye göre Ansi Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırmak için 150,000 kişilik bir birlik gönderdi ama birlik yetişemedi. Ansi kuşatmasına rağmen Tang ordusu teslim olmasını zorlayamadı. Taizong, en sonunda Yang'ın savunmasının bir parçası olarak kullandığı, topraktan yapılma büyük bir kuşatma rampası yapılmasını emretti. Tang kuvvetleri geri çekilmeye mecbur kaldılar.

Ansi Kalesi kuşatması (komutanının adı olmadan) ayrıntılarıyla Samguk Sagi'de (Genel 21. cilt, Goryeo bölümü 9. cilt) hikaye edilmiştir.


English
Yang Manchun
Yang Manchun is the name given to the Goguryeo commander of Ansi fortress in the 640s. Ansi fortress was located on the Goguryeo-Chinese border, probably present-day Haicheng. Yang is sometimes credited with saving the kingdom by his refusal to surrender the fortress to invading Tang forces.

Whether "Yang Manchun" was his real name is unclear. Kim Busik, in his Samguk Sagi (Chronicles of the Three Kingdoms), lamented that the name of the steadfast commander of Ansi Fortress was unknown:

Emperor Taizong of Tang was a prominent and intelligent ruler not commonly seen. He ended disturbances like Tang of Shang and King Wu of Zhou, and he governed with reason like King Cheng of Zhou and King Kang of Zhou. When he commanded armies, he had infinite strategies and had no rival. But when he attacked east, he was defeated at Ansi. Therefore, the defender of Ansi must have been a hero and also an unusually brilliant man. However, his name was lost to history. This is like how the Yangzi stated, "The name of that great official from the Qi-Lu region [(i.e., modern Shandong)] is lost to history." This is lamentable.

However, at least two later Korean sources give his as Yang Manchun. The 《The Collected works of Master Dongchundang》(동춘당선생별집, 同春堂先生別集), being the collected poems and writings of Song Jun-gil (송준길, 宋浚吉), first compiled in 1768, includes the passage: "Someone asked, 'What was the name of the commander of Ansi fortress?' Jungil replied, 'It was Yang Manchun. He skillfully checked the army of Taizong and so might we very well call him seonsu seongja (선수성자, 善守城者, "capable defender of fortresses"). Further, the 《Yeolha Ilgi》(열하일기, 熱河日記) includes the following: "It has been handed down that the commander of Ansi fortress, Yang Manchun, shot an arrow wherewith he hit the eye of the Yellow Emperor [here referring to Taizong]. The emperor sent soldiers beneath the fortress walls to present the fortress commander with silk in praise of his stalwart defense of the fortress." In time Yang Manchun came into general use as the name of the defender of Ansi Fortress.

Goguryeo-Tang Wars
In 642, Yeon Gaesomun killed King Yeongnyu and seized military control over the country. However, although Yeon had quickly gained control over the rest of the country, Yang Manchun refused to surrender Ansi fortress. After a lengthy siege and repeated unsuccessful attempts to storm the fortress, Yeon was forced to withdraw and allow Yang to keep his position as fortress commander. This proved to be to his advantage.

In 645, Taizong launched one of a series of massive winter attacks on Goguryeo. Some Goguryeo border fortresses fell early, but Tang was unable to reduce Ansi fortress. Goguryeo sent a force reported at 150,000 to raise the siege of Ansi fortress, but the force was unable to reach it. Despite its siege of Ansi, the Tang army was unable to force its capitulation. Taizong eventually ordered the construction of a large earthen siege ramp, which Yang instead captured and used as part of his defense. When winter approached, Tang forces were forced to withdraw.

The siege of Ansi fortress is related in detail (but without the commander's name) in the Samguk Sagi, Goguryeo vol. 9. (vol. 21 overall).
not:kaynak vikipediYararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)